Thông tin tài liệu


Title: Synthesis and gas-sensing properties of TiO2 Nanowires
Authors: Pham Hong Trang
Advisor: Nguyen Van Hieu
Keywords: Vật liệu nano; Dây TiO2
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp nghiên cứu khả năng nhạy khí của vật liệu TiO2. Quy trình chế tạo dây TiO2. Khảo sát tính chất nhạy khí của dây nano TiO2.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1884
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254350.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.