Ts-Vật liệu (141)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 141

 • 332720-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Viết Quyền;  Advisor : Trần Đức Huy; Dương Ngọc Bình (2022)

 • Tổng quan về Mg và nguồn nguyên liệu sản xuất, các phương pháp sản xuất Mg; nhiệt động học phản ứng hoàn nguyên dolomit, động học phản ứng hoàn nguyên; thực nghiệm; kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • 332696-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hồng Hanh;  Advisor : Chử Mạnh Hưng; Nguyễn Đức Hòa (2022)

 • Tổng quan về cảm biến hơi VOCs, cảm biến hơi VOCs sử dụng ô xít kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của vật liệu ô xít kim loại bán dẫn với hơi VOCs, vật liệu ô xít kim loại bán dẫn Zn2SnO4; thực nghiệm; hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu Zn2SnO4 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt; nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu Zn2SnO4 bằng hạt nano Pt nhằm cải thiện&...

 • 332703-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thành Công;  Advisor : Nguyễn Đức Dũng; Ngô Ngọc Hà (2022)

 • Tổng quan về vật liệu nano Si và Ge; phương pháp chế tạo và khảo sát đặc tính của vật liệu; nghiên cứu nano tinh thể Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt; nghiên cứu nano tinh thể Si chế tạo bằng phương pháp ăn mòn hóa học có sự hỗ trợ kim loại; nghiên cứu nano tinh thể Ge trong nền vật liệu SiO2 chế tạo bằng phương pháp phún xạ ca tốt.