Ts-Vật liệu (110)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lương Minh Tuấn;  Advisor : Đào Xuân Việt; Nguyễn Đức Trung Kiên (2021)

 • Tổng quan về vật liệu từ, pha và chuyển pha trong vật liệu từ, hiện tượng chuyển pha trong các mô hình; phương pháp mô phỏng và các đại lượng vật lí; nghiên cứu chuyển pha trong mô hình q-State clock bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo; nghiên cứu phân tích các chuyển pha và xây dựng giản đồ pha cho mô hình XYhq; nghiên cứu mô phỏng Monte Carlo về trật tự sắt từ ở nhiệt độ phòng trong...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phan Thị Hà Linh;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2020)

 • Tổng quan về chồn trong công nghệ dập khối chi tiết từ phôi ống; cơ sở lý thuyết về công nghệ chồn từ phôi ống; nghiên cứu quá trình chồn cục bộ phôi ống bằng mô phỏng số; thực nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng; xây dựng mô hình toán thể hiện ảnh hưởng của thông số hình học phôi và khuôn đến mức độ biến dạng và lực tạo hình trong chồn ống.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Tú;  Advisor : Lê Minh Qúy; Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu làm cực âm ắc quy ion Lithium, cơ sở lý thuyết, cấu trúc vật liệu 2 chiều, phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, mô phirng ứng xử cơ học vật liệu ai chiều, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu hat cầu , trụ và đĩa mỏng silicon dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu silicon bọc vào trụ đồng kích cỡ nano mét dùng làm&#...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Duy;  Advisor : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu tổ hợp nền đồng(Cu) bền nhiệt, độ dẫn điện cao, công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3 bằng phương pháp cơ - hóa, vật liệu, thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp CU - AL2O3 bằng phương pháp cơ hóa, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tính chất và tổ chức tế vi của vật liệu tổ hợp Cu - AL2O3,&...