Ts-Vật liệu (104)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 104 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phan Thị Hà Linh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đắc Trung (2020)

 • Tổng quan về chồn trong công nghệ dập khối chi tiết từ phôi ống; cơ sở lý thuyết về công nghệ chồn từ phôi ống; nghiên cứu quá trình chồn cục bộ phôi ống bằng mô phỏng số; thực nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng; xây dựng mô hình toán thể hiện ảnh hưởng của thông số hình học phôi và khuôn đến mức độ biến dạng và lực tạo hình trong chồn ống.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hữu Tú;  Người hướng dẫn : Lê Minh Qúy; Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu làm cực âm ắc quy ion Lithium, cơ sở lý thuyết, cấu trúc vật liệu 2 chiều, phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, mô phirng ứng xử cơ học vật liệu ai chiều, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu hat cầu , trụ và đĩa mỏng silicon dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu silicon bọc vào trụ đồng kích cỡ nano mét dùng làm&#...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Đức Duy;  Người hướng dẫn : Trần Văn Dũng; Nguyễn Đặng Thủy (2019)

 • Tổng quan tổng quan về vật liệu tổ hợp nền đồng(Cu) bền nhiệt, độ dẫn điện cao, công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp Cu- AL2O3 bằng phương pháp cơ - hóa, vật liệu, thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp CU - AL2O3 bằng phương pháp cơ hóa, nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tính chất và tổ chức tế vi của vật liệu tổ hợp Cu - AL2O3,&...

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Trịnh Tuấn Anh;  Người hướng dẫn : Bùi Thị Hằng; Doãn Hà Thắng (2020)

 • Tổng quan; Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng phương pháp nghiền trộn; Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit ôxit sắt/các bon bằng các quy trình thủy nhiệt và khảo sát tính chất điện hóa của chúng; Ảnh hưởng chất phụ gia lên tính chất điện hóa của điện cực composit ôxit sắt/các bon.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Anh Tuấn;  Người hướng dẫn : Phạm Mai Khánh; Trần Đức Huy (2020)

 • Tổng quan hợp kim đồng nhôm; Quá trình hợp kim hóa và chuyển pha hợp kim Cu-Al-Fe và Cu-Al-Fe-Ni; Thí nghiệm các phương pháp nghiên cứu; Tổ chức tế vi hệ hợp kim đồng CuAl9Fe4, CuAl9Fe4Ni2 ở trạng thái khác nhau.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh;  Người hướng dẫn : Huỳnh Thị Thanh Bình; Nguyễn Đức Nghĩa (2020)

 • Cơ sở lý thuyết; Bài toán cực đại diện tích bao phủ trong mạng cảm biến không dây không đồng nhất; Bài toán cực đại diện tích bao phủ trong mạng cảm biến không dây không đồng nhất có ràng buộc chướng ngại vật; Bài toán bao phủ đối tượng đảm bảo kết nối và chịu lỗi trong mạng cảm biến không dây có sử dụng điểm phát di động.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Dương Xuân Núi;  Người hướng dẫn : Lê Tuấn; Đào Xuân Việt (2020)

 • Tổng quan; phương pháp mô phỏng và đại lượng vật lý; Nghiên cứu vùng chuyển tiếp từ Ising sang KT trong 2D XY tổng quát với q=3; Nghiên cứu xây dựng giản đồ pha 2D XY tổng quát với q=4; Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha giữa các pha Fi trong 2D XY tổng quát q>4.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Bùi Thị Hoàn;  Người hướng dẫn : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Khôi (2020)

 • Tổng quan về chấm nano carbon; Quy trình công nghệ chế tạo và kỹ thuật thực nghiệm; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm nano carbon; Nghiên cứu khả năng ứng dụng LCDOTS trong việc phát hiện các ion loại vi lượng.