Ts-Vật liệu (124)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 124 tài liệu

 • 332720-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Viết Quyền;  Người hướng dẫn : Trần Đức Huy; Dương Ngọc Bình (2022)

 • Tổng quan về Mg và nguồn nguyên liệu sản xuất, các phương pháp sản xuất Mg; nhiệt động học phản ứng hoàn nguyên dolomit, động học phản ứng hoàn nguyên; thực nghiệm; kết quả nghiên cứu và thảo luận.

 • 332696-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hồng Hanh;  Người hướng dẫn : Chử Mạnh Hưng; Nguyễn Đức Hòa (2022)

 • Tổng quan về cảm biến hơi VOCs, cảm biến hơi VOCs sử dụng ô xít kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của vật liệu ô xít kim loại bán dẫn với hơi VOCs, vật liệu ô xít kim loại bán dẫn Zn2SnO4; thực nghiệm; hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu Zn2SnO4 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt; nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu Zn2SnO4 bằng hạt nano Pt nhằm cải thiện&...

 • 332703-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Lê Thành Công;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Dũng; Ngô Ngọc Hà (2022)

 • Tổng quan về vật liệu nano Si và Ge; phương pháp chế tạo và khảo sát đặc tính của vật liệu; nghiên cứu nano tinh thể Si chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt; nghiên cứu nano tinh thể Si chế tạo bằng phương pháp ăn mòn hóa học có sự hỗ trợ kim loại; nghiên cứu nano tinh thể Ge trong nền vật liệu SiO2 chế tạo bằng phương pháp phún xạ ca tốt.

 • 332689-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thành Vinh;  Người hướng dẫn : Lê Anh Tuấn; Nguyễn Văn Quy (2022)

 • Tổng quan về cân tinh thể thạch anh (QCM); chế tạo vật liệu nano ô-xít sắt và lớp cảm nhận trên điện cực QCM, nghiên cứu phương pháp khảo sát tính chất vật liệu; đặc trưng nhạy khí của các hạt nano ô-xít sắt sử dụng cảm biến QCM; đặc trưng nhạy khí của thanh nano ô-xít sắt sử dụng cảm biến QCM.

 • 324603-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Xuân Thái;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Duy; Matteo Tonezzer (2021)

 • Tổng quan về cảm biến khí sử dụng vật liệu SMO, cảm biến khí sử dụng màng mỏng và dây nano ôxít kim loại bán dẫn, đa cảm biến khí sử dụng ôxit kim loại bán dẫn; thực nghiệm; nghiên cứu, chế tạo hệ đa cảm biến khí sử dụng các cấu trúc nano SnO2; phát triển, ứng dụng hệ đa cảm biến trong việc nhận dạng nhiều loại khí khác nhau sử dụng thuật toán học máy.

 • 324588-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Lương Minh Tuấn;  Người hướng dẫn : Đào Xuân Việt; Nguyễn Đức Trung Kiên (2021)

 • Tổng quan về vật liệu từ, pha và chuyển pha trong vật liệu từ, hiện tượng chuyển pha trong các mô hình; phương pháp mô phỏng và các đại lượng vật lí; nghiên cứu chuyển pha trong mô hình q-State clock bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo; nghiên cứu phân tích các chuyển pha và xây dựng giản đồ pha cho mô hình XYhq; nghiên cứu mô phỏng Monte Carlo về trật tự sắt từ ở nhiệt độ phòng trong...

 • 324587-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Hoàng Văn Tuấn;  Người hướng dẫn : Lê Anh Tuấn; Trần Quang Huy (2021)

 • Tổng quan về hạt nano bạc, vật liệu bạc tổ hợp với titan ôxít và graphene ôxít (Ag-TiO2-GO), vật liệu nano bạc tổ hợp với coban ferrit và graphene ôxít (Ag-CoGe2O4-GO); nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Ag-polymer và thử nghiệm khả năng ứng dụng trong cảm biến đo màu; nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Ag-TiO2-GO và thử nghiệm khả năng quang xúc tác phân hủy chất màu xanh methylen trong vù...