Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Hữu Tú;  Advisor : Lê Minh Qúy; Trần Đình Long (2019)

  • Tổng quan tổng quan về vật liệu làm cực âm ắc quy ion Lithium, cơ sở lý thuyết, cấu trúc vật liệu 2 chiều, phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử, mô phirng ứng xử cơ học vật liệu ai chiều, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu hat cầu , trụ và đĩa mỏng silicon dùng làm cực âm ắc quy ion Lithium, mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu silicon bọc vào trụ đồng kích cỡ nano mét dùng làm&#...

  • -


  • Authors : Phan Thị Hà Linh;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2020)

  • Tổng quan về chồn trong công nghệ dập khối chi tiết từ phôi ống; cơ sở lý thuyết về công nghệ chồn từ phôi ống; nghiên cứu quá trình chồn cục bộ phôi ống bằng mô phỏng số; thực nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng; xây dựng mô hình toán thể hiện ảnh hưởng của thông số hình học phôi và khuôn đến mức độ biến dạng và lực tạo hình trong chồn ống.