Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Thị Yến Oanh;  Advisor : Trần Vĩnh Diệu (2009)

  • Nghiên cứu chế tạo sợi nứa theo các phương pháp khác nhau, xử lý bề mặt sợi bằng phương pháp hoá học, phương pháp cơ học và khảo sát các tính chất của sợi và đồng thời chế tạo và đánh giá tính chất của vật liệu compozit sinh học gia cường bằng sợi nứa trên bốn loại nền polyme sau : Polylactic axit; polypropylen; polyvinyl ancol; polyeste không no