Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tạ Văn Khoa;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Thân Đức Hiền (2007)

  • Tổng quan về nam châm Nd FeB. Các phương pháp thực nghiệm tính chất của màng Nd FeB đơn lớp. Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng, tính chất từ của băng.