Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Thú;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Phạm Thành Huy (2008)

  • Trình bày tổng quan về vật liệu silíc cấu trúc nanô. Nêu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cấu trúcmẫu, vai trò của nc-Si trong sự phát huỳnh quang ; Điều kiện công nghệ, tính chất quang của màng mỏng SiO2; Linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silíc có cấu trúc nanô. Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô silic có khả năng phát quang tốt ở nhiệt độ phòng có cấu trúc màng m...