Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Tiến Thịnh;  Advisor : Phạm Kim Đĩnh; Nguyễn Kim Thiết (2009)

 • Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Thú;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Phạm Thành Huy (2008)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu silíc cấu trúc nanô. Nêu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cấu trúcmẫu, vai trò của nc-Si trong sự phát huỳnh quang ; Điều kiện công nghệ, tính chất quang của màng mỏng SiO2; Linh kiện điện huỳnh quang trên cơ sở vật liệu silíc có cấu trúc nanô. Luận án nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô silic có khả năng phát quang tốt ở nhiệt độ phòng có cấu trúc màng m...

 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Yến Oanh;  Advisor : Trần Vĩnh Diệu (2009)

 • Nghiên cứu chế tạo sợi nứa theo các phương pháp khác nhau, xử lý bề mặt sợi bằng phương pháp hoá học, phương pháp cơ học và khảo sát các tính chất của sợi và đồng thời chế tạo và đánh giá tính chất của vật liệu compozit sinh học gia cường bằng sợi nứa trên bốn loại nền polyme sau : Polylactic axit; polypropylen; polyvinyl ancol; polyeste không no

 • Thesis


 • Authors : Tạ Văn Khoa;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Thân Đức Hiền (2007)

 • Tổng quan về nam châm Nd FeB. Các phương pháp thực nghiệm tính chất của màng Nd FeB đơn lớp. Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng, tính chất từ của băng.