Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thị Hoàn;  Advisor : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Khôi (2020)

  • Tổng quan về chấm nano carbon; Quy trình công nghệ chế tạo và kỹ thuật thực nghiệm; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm nano carbon; Nghiên cứu khả năng ứng dụng LCDOTS trong việc phát hiện các ion loại vi lượng.