Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Huy;  Advisor : Mai Anh Tuấn; Phan Thị Ngà (2012)

 • Trình bày lý thuyết về cảm biến miễn dịch. Cố định kháng thể từ huyết thanh bệnh nhân cho cảm biến miễn dịch. Phát triển bộ cảm biến miễn dịch điện hóa sử dụng kháng thể từ huyết thanh bệnh nhân để phát hiện virus viêm não Nhật Bản. Tăng cường tín hiệu cảm biến miễn dịch điện hóa sử dụng hạt nano vàng gắn protein A.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải (2013)

 • Luận án xác định chế độ công nghệ đúc bán lỏng áp dụng cho hợp kim nhôm A356 đạt được yêu cầu tổ chức tế vi hợp kim có dạng phi nhánh cây, kích thước nhỏ mịn và cơ tính được cải thiện từ đó làm cơ sở triển khai áp dụng công nghệ bán lỏng cho hợp kim A356 trong công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp quốc phòng.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hồng Nga;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Vũ Chất Phác (2014)

 • Luận án xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng lắng bùn đỏ và xác định khả năng cường hóa quá trình lắng bùn đỏ bằng các chất trợ lắng hữu cơ tự nhiên, hữu cơ tổng hợp biến tính ở dạng độc lập hoặc kết hợp, đồng thời làmrõ cơ chế tương tác của chúng với bùn đỏ. Từ đó đề xuất phương án sử dụng chất trợ lắng với hàm lượng lựa chọn và chế độ tương ứng.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Lai Hoàng;  Advisor : Trần Quốc Lập; Phạm Thảo (2013)

 • Luận án trình bày tổng quan về compozit nền kim loại - khoa học và công nghệ, vật liệu nanocompozit nền kim loại. Nêu các phương pháp phân tích kiểm tra; công nghệ tổng hợp, thiêu kết, biến dạng NMMCS nền Cu - cốt hạt nano tic.

 • Thesis


 • Authors : Đàm Nhân Bá;  Advisor : Lưu Tuấn Tài; Nguyễn Phúc Dương (2013)

 • Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế một phần Ni bởi Ga và Mg lên tính chất điện hóa và tính chất từ của hệ vật liệu LaNi5 và ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc tính điện hóa và từ của hệ vật liệu LaNi5-xMx (M = Ga và Mg). Từ đó tìm ra kích thước hạt vật liệu và thành phần thay thế tối ưu để nâng cao phẩm chất pin Ni-MH

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Hồng Huế;  Advisor : Đào Minh Ngừng; Nguyễn Trọng Giảng (2014)

 • Luận án nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế phá hủy phôi nhằm loại bỏ khuyết tật cơ học sản phẩm hình thành trong quá trình cán nêm ngang, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam.