Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Quản Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2019)

  • Cơ sở lý thuyết chuyển tiếp dị thể, tổng quan cảm biến khí trên cơ sở chuyển tiếp dị thể, cơ chế nhạy khí của các chuyển tiếp dị thể. Mô hình cấu trúc chuyển tiếp SnO2/CNTs/SnO2 và SnO2/CNTs, hóa chất, phương pháp chế tạo dây nano SnO2,.. Hình thái và tính chất nhạy khí của chuyển tiếp dị thể kép SnO2/CNTs/SnO2 và chuyển tiếp SnO2/CNTs. Nghiên cứu tính chất điện và cơ chế nhạy khí ...