Search

Current filters:


Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Authors : Bùi Quang Thanh;  Advisor : Trần Ngọc Khiêm; Phạm Thành Huy (2018)

 • Giới thiệu về vật liệu có kich thước nano, vật liệu SiO2, đất hiếm và ion Eu3+, SnO2; phương pháp chế tạo vật liệu kích thước nano. Quy trình tổng hợp vật liệu bột nano SnO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt, sol-gel; một số phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả nghiên cứu vật liệu bột nano SnO2:Eu3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt; vật liệu màng nano composit SiO2-SnO2:Eu3+ ...

 • -


 • Authors : Quản Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2019)

 • Cơ sở lý thuyết chuyển tiếp dị thể, tổng quan cảm biến khí trên cơ sở chuyển tiếp dị thể, cơ chế nhạy khí của các chuyển tiếp dị thể. Mô hình cấu trúc chuyển tiếp SnO2/CNTs/SnO2 và SnO2/CNTs, hóa chất, phương pháp chế tạo dây nano SnO2,.. Hình thái và tính chất nhạy khí của chuyển tiếp dị thể kép SnO2/CNTs/SnO2 và chuyển tiếp SnO2/CNTs. Nghiên cứu tính chất điện và cơ chế nhạy khí ...

 • -


 • Authors : Lê Thành Cương;  Advisor : Nguyễn Đức Dũng; Tạ Quốc Tuấn (2019)

 • Tổng quan vật liệu nano cacbon, vật liệu nano sắt cacbua, nano silic cacbua, nano ZnO pha tạp C. Phương pháp chế tạo mẫu, phân tích cấu trúc tinh tể, phương pháp sử dụng các phần mềm mô phỏng và tính toán, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao,...Quá trình hình thành hạt nano tinh thể kim cương. Quá trình hình thành và chuyển pha của sắt cacbua, của dây nano silic cacbua 3C-SiC.

 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Nghĩa;  Advisor : Nguyễn Duy Hùng; Nguyễn Duy Cường (2018)

 • Tổng quan về các cấu trúc thấp chiều ZnS. Phương pháp bốc bay nhiệt và một số phương pháp khảo sát các đặc tính của vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên tính chất quang của cấu trúc thấp chiều ZnS. Nghiên cứu sự tăng cường huỳnh quang và phát xạ laze của cấu trúc dị thể ZnS-ZnO. Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion Mn2+ và Cu2+ lên các phát quang do sai hỏng trong&#...

 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Minh;  Advisor : Chu Mạnh Hoàng; Vũ Ngọc Hùng (2019)

 • Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.