Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Nghĩa;  Advisor : Nguyễn Duy Hùng; Nguyễn Duy Cường (2018)

  • Tổng quan về các cấu trúc thấp chiều ZnS. Phương pháp bốc bay nhiệt và một số phương pháp khảo sát các đặc tính của vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo lên tính chất quang của cấu trúc thấp chiều ZnS. Nghiên cứu sự tăng cường huỳnh quang và phát xạ laze của cấu trúc dị thể ZnS-ZnO. Nghiên cứu ảnh hưởng của các ion Mn2+ và Cu2+ lên các phát quang do sai hỏng trong&#...