Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Xuân Hùng;  Advisor : Đặng Văn Hảo; Lê Thị Chiều (2016)

  • Giới thiệu về tài nguyên titan, các phương pháp chế biến, sản xuất, điện phân chế tạo titan. Hoàn nguyên TiO2 bằng phương pháp nhiệt kim. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tính toán nhiệt động học của quá trình hoàn nguyên, thăm dò quá trình hòa tách sản phẩm hoàn nguyên bằng phương pháp thủy luyện,...