Search

Current filters:
Discover

Subject
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Ba;  Advisor : Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh (2015)

  • Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức ...