Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Quang Trung;  Advisor : Phạm Thành Huy; Trần Ngọc Khiêm (2014)

  • Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc...