Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Như Vân;  Advisor : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Kim Liên (2017)

  • Tổng quan về vật liệu huỳnh quang, tính chất quang của vật liệu Ha, B-TCP pha tạp. Quy trình công nghệ chế tạo và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu HA-xF:Eu và HA:Eu, Dy. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu B-TCP:Mn và B-TCP:Eu, Mn; HA/B-TCP:Eu và HA/B-TCP-Sr:Er.