Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phùng Thị Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2016)

  • Tổng quan các phương pháp biến tính dây nano cho cảm biến khí, phân loại cảm biến khí dây nano biến tính. Giới thiệu vật liệu, thiết bị nghiên cứu, nghiên cứu chế tạo cảm biến dây nano SnO2 và WO3, biến tính dây nano SnO2 và WO3. Cảm biến khí H2S trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính. Cảm biến khí NO2 trên cơ sở dây nano WO3 biến tính.