Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Tòng;  Advisor : Nguyễn Đức Hòa; Vũ Văn Quang (2016)

  • Tổng quan cảm biến khí trên cơ sở vật liệu oxit kim loại bán dẫn, các thông số đặc trưng cơ bản cho cảm biến khí ôxit kim loại bán dẫn, cơ chế nhạy khí của ôxit kim loại bán dẫn,...Nêu quy trình tổng hợp vật liệu cấu trúc nano WO3 có hình thái khác nhau bằng phương thủy nhiệt và nhiệt dung môi. Hình thái, vi cấu trúc và tính chất nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổng hợp bằng phương...