Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Kim Ngọc;  Advisor : Trần Ích Thịnh (2010)

  • Nghiên cứu lí thuyết về vật liệu áp điện, về tấm composite lớp để từ đó xây dựng thuật toán và chương trình tính cho phép mô tả ứng xử tĩnh và dao động của tấm composite áp điện. Trên cơ sở thuật toán và chương trình tính thiết lập tác giả nghiên cứu những ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến ứng xử tĩnh và dao động của kết cấu tấm composite áp điện. Tính toán điều khiển chuyển...