Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu không nung ứng dụng cho lò công nghiệp
Authors: Lê Quang Huy
Advisor: La Thế Vinh
Keywords: Vật liệu chịu lửa; Vật liệu không nung; Lò công nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu chịu lửa và các vật liệu chịu lửa ở Việt Nam. Phương pháp xác định thành phần hóa học trong nguyên liệu, chế tạo mẫu vật liệu, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ tính của vật liệu, nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu. Trình bày kết quả thực nghiệm và biện luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1902
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

148

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253606.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253606-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 105,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.