Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên Việt Nam
Authors: Đặng Thị Thu Trang
Advisor: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Tiêu dùng; Việt Nam; Tiêu dùng xanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hành vi tiêu dùng xanh; thiết kế nghiên cứu; thực trạng tiêu dùng xanh và các nhân tố tác động hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên; đề xuất từ kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19050
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2879

VIEWS & DOWNLOAD

1084

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327603-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 76,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327603.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.