Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế kênh dẫn sóng plasmonic có chiều dài truyền lớn dựa trên tối ưu suy hao Ohmic
Authors: Vũ Thị Ngọc Thúy
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Keywords: Hiệu ứng; Kênh dẫn sóng plasmonic
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kênh dẫn sóng plasmonic; cơ sở lý thuyết và mô phỏng; thiết kế và mô phỏng kênh dẫn sóng dạng nêm kim loại phủ lớp oxit bảo vệ; kênh dẫn sóng hình thang lai.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19070
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327577-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327577.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.