Thông tin tài liệu


Title: Moving object tracking using fully convolutional neural network
Other Titles: Theo dõi vật thể chuyển động sử dụng mạng tích chập đầy đủ
Authors: Bùi Quang Minh
Advisor: Trần Thị Thảo
Keywords: Vật thể; Mạng tích chập đầy đủ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về một thuật toán bắt bám vật thể cùng các thách thức trong thực tế được giới thiệu; các phương pháp giải quyết bài toán bắt bám vật thể được đánh giá một cách sâu rộng; kiến trúc mạng CNN mới thiết kế chuyên biệt cho bài toán theo dõi vật thể được xây dựng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19082
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

43

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327530-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 79,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327530.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.