Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của vật liệu composit trên cơ sở chitosan-silk fibroin/hydroxyapatit ứng dụng trong lĩnh vực y sinh
Authors: Lại Thị Thanh Tâm
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Vật liệu composit; Chitosan-silk fibroin; Hydroxyapatit
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật y sinh, kỹ thuật tạo mô xương, vật liệu sử dụng chế tạo khuôn định dạng, chitosan, silk fibroin, hydroxyapatit; phương pháp thực nghiệm - nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19104
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327553-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327553.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.