Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp tính toán và hoàn thiện mẫu thiết bị đo lưu lượng khối lượng lưu chất theo nguyên lý CORIOLIS
Authors: Nguyễn Danh Nam
Advisor: Nguyễn Nguyên An
Keywords: Máy đo lưu lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đo lưu lượng theo nguyên lý CORIOLIS. Cơ sở lý thuyết của phương pháp đo. Chế tạo mẫu thiết bị đo lưu lượng khối lượng theo nguyên lý CORIOLIS. Xây dựng mô hình thí nghiệm kiểm tra và thử nghiệm thiết bị đo đã chế tạo.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt - lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19223
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255350.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255350-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.