Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối tỉnh Viêng Chăn, Lào
Authors: Xayalath Aliya
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện phân phối; Lưới điện; Lào
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tổn thất điện năng lưới điện phân phối tỉnh Viêng Chăn; các phương pháp xác định tổn thất điện năng trong lưới điện; các giải pháp tổn thất điện năng; tính toán tổn thất điện năng lưới điện phân phối tỉnh Viêng Chăn và đánh giá kinh tế một số giải pháp giảm tổn thất.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19388
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319870-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 338,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319870.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.