Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất quang điện của màng TiO2 và TiO2/PANi
Authors: Nguyễn Trọng Tùng
Advisor: Dương Ngọc Huyền
Keywords: Titanium dioxide (TiO2)
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc trưng của vật liệu TiO2, các ứng dụng của TiO2. Phương pháp khảo sát màng TiO2, pin quang điện nhuộm màu nhạy sáng và composit TiO2/PANi.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1940
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

87

VIEWS & DOWNLOAD

87

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253680.PDF
    Restricted Access
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253680-TT.PDF
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 67,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.