Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả của mạng SDN ứng dụng MP TCP
Authors: Phạm Việt Dũng
Advisor: Nguyễn Đức Toàn
Keywords: Mạng SDN; Mạng máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng điều khiển SDN; giao thức MP TCP; triển khai và đánh giá hiệu năng của MP TCP trong mạng SDN.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19406
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

95

Files in This Item:
Thumbnail
  • 320000.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.