Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống nhận dạng malware sử dụng matching learning
Authors: Trần Vinh Huy
Advisor: Ban Hà Bằng
Keywords: Bài toán nhận dạng; Kỹ thuật học máy; Nhận dạng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về malware; phương pháp tiếp cận; thực nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19408
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

181

Files in This Item:
Thumbnail
 • 320008-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 320008.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.