Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt ẩm và khả năng tiết kiệm năng lượng của dàn lạnh bay hơi trực tiếp trong điều hòa không khí
Authors: Nguyễn Tiến Hưng
Advisor: Nguyễn Đình Vịnh
Keywords: Dàn lạnh bay hơi trực tiếp; Điều hòa không khí
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về làm lạnh bay hơi; cơ sở lý thuyết và mô hình thí nghiệm; mô hình thí nghiệm; các thông số ảnh hưởng và phương trình quy hồi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19417
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

101

VIEWS & DOWNLOAD

64

Files in This Item:
Thumbnail
 • 320022-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 320022.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,97 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.