Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu mạng SDWN trong môi trường không dây và áp dụng giải thuật MAB trong việc lựa chọn điểm truy cập mạng
Authors: Đào Đức Hiếu
Advisor: Nguyễn Đức Toàn
Keywords: Software defined wireless networking; Mạng không dây
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô tả bài toán; software defined wireless networking (SDWN); các phương pháp định tuyến; giải thuật MAB - đề xuất giải pháp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19431
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

99

Files in This Item:
Thumbnail
  • 320002.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.