Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế bộ lọc tích cực để hạn chế sóng hài cho lưới điện Nhà máy đúc gang cầu Thiên Phát
Authors: Ngô Văn Thái
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Nhà máy đúc gang cầu Thiên Phát; Bộ lọc; Sóng hài
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sóng hài và các phương pháp lọc sóng hài; ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện và các phương pháp mô phỏng lò hồ quang; phương pháp lý thuyết công suất tức thời và mô hình bộ lọc tích cực 3 pha 3 dây; mô phỏng ảnh hưởng của lò hồ quang và bộ lọc tích cực đến chất lượng điện nhà máy đúc gang cầu Thiên Phát.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19456
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

33

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319889-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319889.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.