Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo nanocomposite từ polymer dẫn và molybdenum sulfide vô định hình ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng khử proton tạo H2
Authors: Phạm Thị Hương
Advisor: Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Đức Anh
Keywords: Phản ứng khử proton; Vật liệu nano; Nanocomposite
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề năng lượng toàn cầu và nhiên liệu sạch H2, xúc tác cho phản ứng HER, các giải pháp cải thiện độ ổn định của xúc tác cho HER, PEDOT; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19460
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319893-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319893.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.