Thông tin tài liệu


Title: Vật liệu Blend trên cơ sở Polyetylen
Authors: Nguyễn Trung Thành
Advisor: Nguyễn Văn Khôi
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Nghiên cứu; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu blend, PE, EVA, dẫn dẫn tín hiệu nổ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trộn hợp PE, EVA trên máy trộn kín haake. Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến tính chất cơ học, độ bền nhiệt, độ bền oxy hóa nhiệt của vật liệu blend. Nghiên cứu sử dụng mLLDPE làm phụ gia tương hợp. Sử dụng vật liệu bled để chế tạo dây dẫn tín hiệu nổ, ứng dụng kết quả thu được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học kỹ thuật và vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1952
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254866.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 5,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254866.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 119,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.