Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước hạt nano đến tính chất dẫn điện của dung dịch
Authors: Nguyễn Thị Thảo
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Keywords: Cấu trúc nano; Hạt nano Fe
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về xây dựng mô hình hạt nano Fe hình cầu với các kích thước khác nhau. Phân tích vi cấu trúc hạt nano Fe. Khảo sát các đặc trưng cấu trúc của lớp lõi và lớp bề mặt. Khảo sát đặc trưng nhiệt của hạt nano Fe.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1962
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

97

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253945.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253945-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 162,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.