Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học của hệ thống phanh điều khiển "by wire"
Authors: Phạm Văn Tuấn
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Ô tô; Động lực học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phanh ô tô. Đặc điểm hệ thống phanh điều khiển by wire. Mô hình động lực học ô tô. Mô phỏng số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Ô tô và xe chuyên dụng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1977
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255198.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255198.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 109,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.