Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển định tuyến nguồn trong mạng SDN
Authors: Trần Sơn Tùng
Advisor: Nguyễn Đức Toàn
Keywords: Cấu trúc mạng; Mạng SDN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hạ tầng mạng MPLS ngày nay và sự đáp ứng; công nghệ định tuyến nguồn; công nghệ mạng khả trình software-defined networking (SDN); tích hợp công nghệ định tuyến phân đoạn vào công nghệ mạng khả trình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19957
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

179

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327670-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327670.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.