Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo phân urê nhả chậm có kiểm soát bằng màng compozit có nguồn gốc từ dầu hạt cao su Việt Nam
Authors: Trịnh Quốc Vương
Advisor: Nguyễn Thị Thủy
Keywords: Urê; Việt Nam; Phân bón nhả chậm có kiểm soát
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về urê, phân bón nhả chậm có kiểm soát, dầu hạt cao su, bentonit, công nghệ chế tạo phân nhả có kiểm soát; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19962
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327666-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327666.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.