Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả sản xuất da thuộc tại Viện Nghiên cứu Da Giầy
Authors: Hoàng Thị Hồng
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Da thuộc; Viện Nghiên cứu Da Giầy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hiệu quả hoạt động sản xuất, nhu cầu da thuộc và khả năng đáp ứng của Viện Nghiên cứu Da Giầy; mục tiêu nội dung và phương pháp nghiên cứu; nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19966
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327661-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 183,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327661.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.