Thông tin tài liệu


Title: Tích hợp mạng đồ thị nhân chập vào mô hình chủ đề cho dữ liệu dòng
Authors: Trần Xuân Bách
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Đồ thị nhân chập; Dữ liệu; Dữ liệu dòng; Phương pháp học Streaming Variational Bayes
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình LDA, mô hình hóa cho các phương pháp học dòng, phương pháp học Streaming Variational Bayes, Hierarchical power priors, population variational Bayes, mạng đồ thị nhân chập; graph convolutional topic model; đánh giá kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19968
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

184

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327658-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327658.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.