Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng tụ bù nhằm giảm tổn thất trên lưới phân phối Hà Nam
Authors: Thái Huy Tuấn
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Hà Nam; Tụ bù; Tổn thất điện năng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tổn thất điện năng, sử dụng tụ bù trong lưới điện trung áp, nội dung tính toán; công tác lấy số liệu; kết quả tính toán.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19992
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327684-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 70,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327684.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.