Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tác động của sóng hài đến hệ thống bảo vệ của máy biến áp 230KV GS4-Campuchia
Authors: Pech DIDA
Advisor: Nguyễn Quốc Minh
Keywords: Trạm biến áp; Campuchia; Trạm biến áp GS4
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống rơ le bảo vệ trạm biến áp GS4; sóng hài và các phương pháp hạn chế sóng hài trong bảo vệ máy biến áp; mô hình mô phỏng bảo vệ so lệch máy biến áp trên matlab-simulink; kết quả mô phỏng ảnh hưởng của sóng hài đến hệ thống bảo vệ MBA GS4.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/19998
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327692.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.