Bg-Cơ Khí (20)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20

 • Bg0000000002.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Quang (2008)

 • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.

 • Bg0000000075.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Lương Ngọc Lợi (2008)

 • Giới thiệu lý thuyết cơ bản về cơ học chất lỏng và chất khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Tính chất cơ bản chất lỏng, chất khí ,tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và một số chuyên đề ứng dụng.

 • Bg0000000003.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • Bg0000000004.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.