Bg-Cơ Khí (19)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19

 • Bg0000000002.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Quang (2008)

 • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.

 • Bg0000000003.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • Bg0000000004.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.