Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

  • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.

  • Learning Object


  • Authors : Lê Thị Thái (2009)

  • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

  • Learning Object


  • Authors : Lê Quang (2008)

  • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.