Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Lê Thị Thái (2009)

  • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

  • Learning Object


  • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

  • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.

  • Book


  • Authors : Lương Ngọc Lợi (2008)

  • Giới thiệu lý thuyết cơ bản về cơ học chất lỏng và chất khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Tính chất cơ bản chất lỏng, chất khí ,tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và một số chuyên đề ứng dụng.