Ts-Vật lý kỹ thuật (37)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37

 • 327574-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Giáp Thị Thùy Trang;  Advisor : Phạm Khắc Hùng; Phạm Hữu Kiên (2021)

 • Tổng quan về chuyển pha, các hạt nano kim loại và hợp kim, cấu trúc, động học và chuyển pha trong vật liệu SiO2; phương pháp tính toán; cấu trúc và quá trình tinh thể hóa các hạt nano Fe, FeB; cấu trúc, động học và quá trình chuyển pha của SiO2.

 • 324501.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thu Giang;  Advisor : Lê Văn Vinh; Nguyễn Thu Nhàn (2019)

 • Tổng quan về cấu trúc của các hệ ôxit Al2O3, GeO2, SiO2; Phương pháp tính; ảnh hưởng của áp suất lên cấu trúc của các hệ ôxit Al2O3 VĐH, GeO2 và SiO2 thủy tinh; Cơ tính của các hệ ôxit Al2O3 VĐH, GeO2 và SiO2 thủy tinh.

 • 000000223165.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Minh Phương;  Advisor : Hoàng Văn Phong (2006)

 • Cơ sở lý thuyết về sóng bề mặt và đối tượng trên đó sóng bề mặt tồn tại và lan truyền. Sự tồn tại và chuyển đổi tính chất đặc trưng của sóng bề mặt ở tinh thể Xenhet, áp điện. Đặc trưng của sóng bề mặt trong cấu trúc màng mỏng. Ảnh hưởng trường ngoài tới sự tồn tại và tính chất đặc trưng của sóng bề mặt trong tinh thể áp điện...

 • 139945-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Kiên;  Advisor : Phạm Khắc Hùng; Vũ Văn Hùng (2011)

 • Tổng quan về vật liệu kim loại vô định hình. Phương pháp xây dựng mô hình thống kê hồi phục. Mô phỏng cấu trúc vật liệu vô định hình ở mức độ hồi phục. Khảo sát lỗ trống, cấu trúc đơn giản và mô tả cơ chế khuếch tán vỡ bong bóng trong vật liệu kim loại vô định hình.

 • 139919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Khúc Quang Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Chiến; Đặng Đức Vượng (2011)

 • Tổng quan về vật liệu SnO2 cấu trúc nano và cảm biến khí. Trình bày vật liệu hạt nano SnO2 chế tạo bằng phương pháp soi gel kết hợp với kỹ thuật nhiệt thủy phân ứng dụng cho cảm biến khí. Tổng hợp, điều khiển hình thái vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí và chế tạo linh kiện cảm biến, thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga.

 • 277106-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Thiện;  Advisor : Dương Ngọc Huyền; Đỗ Phúc Hải (2015)

 • Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.