Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa chuỗi hành vi người dùng trong bài toán hệ gợi ý
Authors: Nguyễn Văn Túc
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Bài toán; Bài toán hệ gợi ý
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ gợi ý, các nhóm phương pháp chính trong hệ gợi ý, các mô hình mạng nơron lọc cộng tác; các nghiên cứu liên quan; các mô hình thử nghiệm; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20041
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

177

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327748-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327748.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.