Thông tin tài liệu


Title: Thưa hóa mạng học sâu và ứng dụng
Authors: Dương Việt Hùng
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Học sâu; Tối ưu hóa; Thưa hóa mạng học sâu
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thưa hóa mạng, ứng dụng cho việc thưa hóa DNN, giải pháp định hướng; cơ sở lý thuyết; thưa hóa mạng học sâu trong bài toán phát hiện đối tượng; kết quả và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20240
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

108

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327785.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.