Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng học sâu cho bài toán hệ gợi ý
Authors: Nguyễn Viết Việt
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Bài toán; Hệ gợi ý; Học sâu
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về học máy, học sâu; bài toán hệ gợi ý, ứng dụng học sâu cho hệ gợi ý; giải pháp đề xuất; kết quả thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20245
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

263

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327784-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 72,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327784.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.